Aplikovaná geológia, geotechnika a statika

Radíme Vám

Kedy žiadať aký prieskum?

Ak sa rozhodujete kupovať pozemok, dajte si vypracovať jednoduchý posudok bez technických prác iba na základe obhliadky archívnych údajov. Cena je nízka a pravdepodobne Vás upozorní na skryté prekvapenia pod povrchom.

Ak už rozmýšľate o stavbe, orientačný prieskum Vám poskytne informatívne údaje o zakladaní, alebo nutných opatreniach, obmedzeniach, ktoré môže podstatne ovplyvniť cenu stavby.

Podrobný prieskum Vám dá presné informácie pre založenie stavby, z čoho sa určí presná cena základov.

Kto určí rozsah prieskumu?

Stavbu Vám projektuje projektant a konštrukcie navrhuje statik. Výsledky prieskumu sú pre neho podkladom aby navrhol  (technicky a cenovo) optimálnu konštrukciu. Preto je vhodné, aby bol rozsah prieskumu konzultovaný s ním.

Čo má geologický prieskum pre stavbu obsahovať?

Kvalitný geologický prieskum poskytne odpovede na tieto otázky:

 • Geologická stavba
 • Podzemná voda
 • Stabilita územia
 • Premŕzanie
 • Seizmicita
 • Radón
 • Ťažiteľnosť zemín
 • Erózia
 • Podmáčanie
 • Presadavosť zemín
 • Presne stanovené vlastnosti zemín
 • Upozornenie na riziká

Prečo u nás?

Skúsenosti získané dlhoročnou praxou, realizovanými a dozorovanými projektmi, vykonávaním poľných a laboratórnych skúšok nám umožňujú navrhovať konštrukčne a cenovo unikátne riešenia.
Dôkazom sú stáli a spokojní klienti s opätovnými požiadavkami na návrh riešenia, alebo optimalizáciu existujúceho návrhu, respektíve navrhnutia ekonomickejšieho riešenia.
Našou doménou je predovšetkým zakladania stavieb, návrhy zemných konštrukcií, zlepšovanie základových pôd, geotechnické úpravy tokov a sanácie zosuvov v rozsahu návrh a projekt.
clay-close-up-cracks-daylight-216619
hill-790302_1920
po uprave

Ak máte záujem o vypracovanie návrhu na prieskum, neváhajte a kontaktujte nás!

Posledné referencie

životné prostredie

2004 – Geofaktory ohrozujúce tranzitný plynovod (500km) – riziková analýza na zosuvy, erózia, podmáčanie

pred upravou

Projektovanie, statika

2011 – Obilné silá Chvalovice – projekt zakladania


Certifikáty